Announcement: Global School for Entrepreneurship evolves into Unknown University of Applied Sciences

Home
/
ARTIKELEN
/
ENKEL ARTIKEL
/

Hoe probleem-oplossing fit te krijgen

Als business coach bij Global School for Entrepreneurship begeleidt Jeroen Coelen studenten bij hun start-up reis. Hij biedt coaching aan waarbij studenten eerlijke feedback, inspiratie en relevant advies kunnen verwachten. Jeroen gebruikt zijn expertise in het navigeren door de vroege stadia van start-ups om studenten te inspireren om met vertrouwen nieuwe ondernemingen te beginnen. Met zijn blogs geeft Jeroen praktische tips voor het ontwikkelen van probleemgerichte oplossingen, stelt hij manieren voor om je klanten beter te begrijpen en beveelt hij kaders aan die helpen de chaos van start-ups te begrijpen. We zijn blij dat we Jeroen's blogs mogen hosten, omdat ze unieke inzichten geven over de aard van het opstartproces, lees hieronder verder.

Startups moeten iets bouwen wat mensen willen.

Mensen kopen oplossingen die hen helpen doelen te bereiken (of een werk dat gedaan moet worden). Problemen staan die doelen in de weg.

Het bouwen van een oplossing die een probleem oplost is een geweldige manier om klanten aan te trekken.

Klanten ondervinden veel problemen bij het bereiken van hun doelen. Welke ga jij oplossen?

Een goede aansluiting tussen probleem en oplossing is een cruciale mijlpaal en heeft vele nuances.

In deze bijdrage zal ik laten zien hoe het bereiken van een probleem-oplossing fit niet alleen een proces is van iteratie van uw oplossing.

Een goed geformuleerd probleem is een half opgelost probleem...
Charles F. Kettering (hoofd onderzoek bij GM)

problemen evolueren ook

Hoe komen we tot goede probleem-oplossing combinaties?

Daartoe zal ik je het probleem en de oplossing "ruimte" voorstellen aan de hand van een experiment dat 20 jaar geleden is uitgevoerd (origineel papier uit 2001) van Kees Dorst en Nigel Cross. Zowel Dorst als Cross zijn vooraanstaande designwetenschappers.

een ontwerpexperiment

Dorst & Cross gaf 9 ontwerpers de opdracht een nieuwe afvalbak te ontwerpen voor InterCity treinen in Nederland. De ontwerpers kregen een letterlijke stapel informatie, zoals foto's van de huidige ontwerpen en feedback van klanten.

Bron: dit proefschrift die hetzelfde experiment uitvoerden.

De onderzoekers observeerden vervolgens hoe de ontwerpers te werk gingen om een betere oplossing te creëren.

De ontwerpers namen de stapel documenten door, lazen en observeerden de documenten en probeerden de huidige situatie te begrijpen. Vervolgens hebben ze dit omgezet in een schets van de huidige situatie.

Na enige tijd over de huidige situatie te hebben nagedacht, begon de ontwerper nieuwe prullenbakken te ontwerpen (hieronder). En presto. Nieuwe afvalbakken ontworpen.

Probleem opgelost? Nou, ja. Maar toen namen de onderzoekers het volgende waar. De ontwerpers gingen terug naar die stapel informatie.

Toen ze de informatie opnieuw onderzochten, vonden ze plotseling een opvallend detail.

Er waren veel klachten over hoe snel de kranten de vuilnisbakken vulden, dus besloot men een aparte vuilnisbak voor kranten te maken.

In dit experiment hadden alle 9 ontwerpers dit reframe van het probleem om in te zoomen op de kranten.

9 van de 9 ontwerpers meldden een A-ha moment.

En 9 van de 9 vonden dat hun oplossing uniek was.

oscillerend tussen de probleem- en oplossingsruimte

Dit proces wordt 'co-evolutie van de probleemoplossing' (beeld van dit document)

De wetenschappers constateerden dat de ontwerpers vaak schommelden tussen het probleem en de oplossing ruimte.

  • Zij begonnen in de documenten en schetsten de situatie → probleemruimte
  • Daarna maakten ze enkele eerste ontwerpen → oplossingsruimte
  • Vervolgens vonden zij in de documenten een nieuwe manier om het probleem in te kaderen → probleemruimte
  • Het ontwerpen van een nieuwe afvalbak met een krantengleuf → oplossingsruimte

Door aan de oplossing te werken, leek hun begrip van de probleemruimte te groeien. Plotseling werd de informatie over de kranten relevant, hoewel ze het eerder niet hadden opgemerkt.

Het experiment toont slechts twee iteraties tussen de probleem- en oplossingsruimte. In het echte leven kan dit echter veel meer zijn.

Wat zijn dan die probleem- en oplossingsruimten?

probleemruimte

Het probleem tempo is een mentale ruimte, het is jouw begrip van de werkelijkheid. Als ondernemer, ontwerper, innovator of productmanager probeer je een bestaande situatie waarin je gebruikers leven te begrijpen.

Het wordt aangeraden om dit te doen, het verhoogt uw kansen op succes.

Je maakt de situatie inzichtelijk door te observeren, te praten met klanten en andere belanghebbenden. Zo bouwt je een beeld op van de probleemruimte.

Je interactie met de wereld maakt de problemen duidelijker. In het begin is het beeld nogal wazig, maar met de tijd verandert dat.

De probleemruimte is niet beperkt tot één probleem; in de probleemruimte kunnen meerdere problemen naast elkaar bestaan. Het is uw begrip van de gehele situatie.

Welke van deze problemen kunt je identificeren en oplossen?

oplossingsruimte 

De oplossingsruimte herbergt al uw productideeën.

Hier leven bijvoorbeeld de productconcepten die voortkomen uit de brainstorm met je team. Of je schetsen van je app-idee leven allemaal in de oplossingsruimte.

De vorm en de aard van de problemen beïnvloeden de vorm van de potentiële oplossingen. De oplossingsruimte is de mentale ruimte waarin deze potentiële oplossingen bestaan.

Na het tekenen realiseerde ik me dat dit er een beetje fallisch uitziet. Het spijt me als deze wazige penis-maar-niet-penis je beledigt.

Afhankelijk van je begrip van het probleem zul je verschillende oplossingen ontwerpen. Het is erg moeilijk om de juiste oplossing te ontwerpen als je het probleem niet goed begrijpt. En de verscheidenheid aan oplossingen is groter als uw probleem minder duidelijk is, omdat meer oplossingen lijken te passen.

Dit is wat we vaak vroeg in een startup proces tegenkomen. Oprichters overwegen oplossingen A, B en C. Dit is vaak een teken dat de oprichter het probleem nog niet goed genoeg begrijpt.

co-evolutie van de probleemoplossing 

Zowel het probleem als de oplossingen ontwikkelen zich in de loop van de tijd in begrip, duidelijkheid, details en concreetheid.

De getrouwheid van de oplossing zal toenemen. De eerste oplossing kan worden weergegeven in een zin die "een prullenbak met een gleuf voor kranten" beschrijft. Dat is niet veel detail, maar geeft een richting aan.

De 2e versie van die oplossing zou een snelle schets kunnen zijn, waarbij veel meer details worden toegevoegd. Een 3e versie zou een gedetailleerde schets kunnen zijn waarbij de ontwerper nadenkt over de te gebruiken materialen.

Een 4e versie zou een snel prototype kunnen zijn. Elk van deze versies heeft meer details. Dit betekent dat er meer beslissingen in worden genomen.

samenvatting

Je wilt dat uw oplossing een probleem oplost. Haar geschiktheid bereiken is de sleutel.

Een goede afstemming tussen probleem en oplossing is een combinatie van inzicht in het probleem van uw klant EN oplossing echt goed.

Dit wordt bereikt door te pendelen tussen de probleem- en de oplossingsruimte.

Hieruit kan een goede pasvorm ontstaan.

tips voor de praktijk

De probleemruimte verkennen

Kruip in de probleemruimte. Gebruik interviews en observaties. Enquêtes worden beter gebruikt om kwantificeren gevonden kwalitatief resultaten. Ik zou niet beginnen met een enquête, want daarmee kan gericht informatie worden verzameld.

Fixeer het probleem niet aan het begin

Bedrijven doen dit graag: in week 1 het probleem definiëren en niet meer aan die definitie tornen. Dat is zekerheid afdwingen in een onzeker proces. Herzie je probleemstellingen. Het is goed om je aannames van het probleem op te schrijven, maar zorg ervoor dat je flexibel blijft.

Probeer niet te veel problemen op te lossen met één oplossing

Vaak willen mensen een Zwitsers legermes maken. Trap niet in deze val. Eén ding echt goed doen is een geweldige strategie boven 10 dingen middelmatig doen.

Zit je vast? Spring naar de andere ruimte

Wanneer je het gevoel hebt vast te zitten in uw proces, ga dan naar de andere ruimte. Leer je niets nieuws in je verkenning van de probleemruimte? Ga naar de oplossingsruimte, ontwerp een oplossing. Weet je niet wat je met uw oplossing moet doen? Ga naar de probleemruimte. Dit kan betekenen dat je nieuwe interviews of experimenten doet. Je zult nieuwe dingen zien.

Vergelijk geen appels met peren.

Uw begrip van verschillende problemen zal niet gelijkmatig toenemen. Sommige problemen zul je gemakkelijker begrijpen dan andere. Wat ik vaak zie is dat mensen zich aangetrokken voelen tot duidelijkheid. Dus krijgt het probleem dat ze begrijpen voorrang.

Niet noodzakelijk een slechte zaak, maar vraag jezelf af of je geen appels met peren aan het vergelijken bent.

Dit geldt ook voor oplossingen. Ik heb teams gezien die teleurgesteld waren in de resultaten van oplossing A. Daardoor leek hun onderbelichte oplossing B lucratiever.

Het is niet per se lucratiever, maar wel onbekender. Daarom lijkt zij meer potentieel op te leveren. Pas nadat een dergelijke oplossing is onderzocht en op één lijn is gebracht met oplossing A, kan men realistischer conclusies trekken over de twee.

jeroen's take

Het is grappig om te zien dat de nieuwe prullenbakken nooit echt zijn ingevoerd. Afvalbakken in de huidige treinen hebben geen krantenbak, maar de teloorgang van de krant sinds 2000 kan daar debet aan zijn.

De probleem- en oplossingsruimte zijn manieren om naar een wazig proces te kijken. Ze omvatten niet elk aspect van de reis van een startup. Toch functioneert het als een lens om sommige elementen van die reis te verklaren. Je zou het kunnen beschouwen als indringende vragen voor jezelf.

Hierboven vereenvoudig ik de probleemidentificatie. Dit is tweeledig. Ten eerste is een probleem een subjectieve entiteit, het is een ervaring van mensen. Dat maakt het 'meten' van problemen moeilijker dan meten of water kookt of niet. Daarover in de toekomst meer.

Ten tweede, wat ik nu in mijn gegevens zie, is dat problemen vaak beginnen met een breed idee van een probleem. Denk aan 'klimaatverandering'. We vinden dat problematisch, maar zoals ik eerder heb laten zien, kunnen we... subproblemen voor deze problemen.

Of misschien kunnen we nieuwe kaders vinden voor dit probleem. Als je het idee van probleemkaders en reframes leuk vindt, raad ik je aan te lezen... Frame Innovatie door Kees Dorst.

Ten slotte lossen niet alle oplossingen een probleem op. Sommige oplossingen helpen gebruikers in een behoefte te voorzien. Kledingmerken zijn hier een voorbeeld van.

Het gaat er niet om dat we ons bedekken zodat we niet naakt zijn. Het gaat meer om het streven van de gebruiker om zich iets te voelen door zich uit te drukken. Een probleem wordt hier misschien niet ervaren.

Wat het probleem betreft, een behoefte is een subjectieve ervaring. En die behoefte kan ook duidelijker worden, net als een probleem.

Jeroen Coelen

Jeroen Coelen volgde als student een opleiding tot productontwerper en behaalde zijn master strategisch productontwerp. Hij werkte bij verschillende bedrijven, als innovatiemanager voor een online platform, als innovatieconsultant en werkte mee aan verschillende projecten. Momenteel is Jeroen bezig met zijn PhD, waarin hij actief onderzoek doet naar de vroege stadia van startups; waarbij hij zich vooral richt op alles vóór product market fit.

Andere Artikelen