Announcement: Global School for Entrepreneurship evolves into Unknown University of Applied Sciences

00 INLEIDING

In deze privacyverklaring staat hoe uw persoonsgegevens worden verzameld en opgeslagen. Er wordt beschreven waar uw gegevens worden opgeslagen en voor welke doeleinden uw gegevens worden gebruikt. Ook vindt u er al uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u van deze rechten gebruik kunt maken. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, bijvoorbeeld door wijzigingen in de wetgeving. Het is daarom raadzaam de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. 

01 WERELDWIJDE SCHOOL VOOR ONDERNEMERSCHAP (GS4E)

Dit is de privacyverklaring van Global School for Entrepreneurship, hierna GS4E genoemd. Er zijn situaties waarin GS4E uw persoonlijke gegevens moet verzamelen en opslaan. Het is in uw belang om te weten wat er met deze
gegevens en hoe u uw persoonlijke wensen met betrekking tot de opslag van uw gegevens kenbaar kunt maken. Als u zich ooit onzeker voelt over de opslag van uw gegevens door GS4E, neem dan contact met ons op!

INFO@GS4E.COM

02 DOEL VAN DE OPSLAG VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Er zijn meerdere redenen om uw gegevens door GS4E op te laten slaan. Hieronder leest u er alles over:

GS4E maakt gebruik van e-mailadressen om haar nieuwsbrieven te versturen. Deze nieuwsbrieven worden gemaakt met commerciële belangen, en ook gebruikt om inzichten te delen. Uw voornaam en e-mailadres worden verzameld via het formulier dat nodig is om u op de mailinglijst op de website van GS4E te plaatsen. Ook kan GS4E u via persoonlijk of tekstueel verzoeken om in te loggen.

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen wanneer u GS4E via hun website benadert. Binnen het formulier worden alleen de benodigde gegevens gevraagd om een dienst of voorstel aan te kunnen bieden. U kunt hierbij denken aan gegevens als uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving.

De website van GS4E verzamelt uw persoonsgegevens om hun website te verbeteren. Dit verbeteringsproces wordt ondersteund door Google Analytics. De gegevens die dit oplevert, zijn anoniem en worden daarom niet aan uw persoon gekoppeld.
persoonlijke gegevens. Een voorbeeld van nuttige gegevens is de duur van uw bezoek of het aantal pagina's dat u hebt bekeken. Alle gegevens worden alleen gebruikt met uw uitdrukkelijke toestemming en alleen voor doeleinden waarmee u heeft ingestemd. Uw gegevens kunnen, met uw toestemming, worden gedeeld met potentiële relaties of contractanten.

Personal data will be processed in accordance with GDPR and in a proper and careful manner. Personal data are only processed insofar as they are adequate, relevant and not excessive.
The BSN can be used for:
– Registration and enrolment for a course of study;
– The organization and delivery of education;
– The processing of study results and study progress;
– Providing study guidance;
– The financial handling of the various contributions for education, such as tuition fees;
– Handling and resolving disputes.
– Personal data will be used only for the above mentioned purposes.

03 ONTVANGERS
DE GEGEVENS DIE GS4E VERZAMELT EN GEBRUIKT WORDEN BEHEERD DOOR HET GEBRUIK VAN:

ActiveCampaign
De nieuwsbrieven worden verzonden via ActiveCampaign. Tijdens het aanmelden voor de nieuwsbrief worden uw e-mailadres en achternaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen ActiveCampaign. 

TransIP
De e-mail van GS4E wordt gehost door TransIP. Wanneer u via formulieren of via e-mail contact opneemt met GS4E, worden de betreffende e-mails op de servers van TransIP opgeslagen. 

04 OPSLAGPERIODE

Om bovengenoemde activiteiten uit te voeren, worden sommige van uw gegevens voor langere tijd door GS4E opgeslagen. Wanneer het niet urgent is om uw gegevens op te slaan, worden uw gegevens niet opgeslagen. Een uitzondering hierop is dat GS4E uw gegevens moet blijven opslaan als gevolg van wetgeving.

Nieuwsbrieven versturen
Uw e-mailadres en achternaam worden opgeslagen in ActiveCampaign. De periode van opslag van uw gegevens heeft geen einddatum. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de link die u onderaan elke nieuwsbrief vindt, of door een e-mail te sturen naar info@unknown-universityas.com.

Neem contact op met
Wanneer u via e-mail contact opneemt met GS4E, worden alle gegevens die worden verzonden, zoals uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. E-mails worden maximaal twee jaar na verzending bewaard. 

Analytics
Gegevens op de website die door Analytics worden opgeslagen, zijn anoniem en dus niet gekoppeld aan uw naam, bedrijfsnaam of e-mailadres. Deze gegevens kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen binnen Google Analytics.

05 VEILIGHEID

Uw persoonsgegevens worden niet fysiek gekopieerd. Uw gegevens worden verzameld in de bovengenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door GS4E of de eerder genoemde derden worden opgeslagen, zijn alleen toegankelijk via de bestaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord dat tweestapsverificatie vereist. Bij gebruik van deze tweestapsverificatie wordt vanuit de software een code naar GS4E gestuurd. Het proces van inloggen vereist deze code. De apparaten die uw gegevens zullen raadplegen zijn ook beveiligd met een vingerafdruk of een wachtwoord. De apparaten waarop uw gegevens worden geraadpleegd, worden altijd beperkt tot het noodzakelijke aantal. Daarnaast is uw bezoek aan de website beveiligd via een SSL-certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van GS4E volledig privé is. U kunt de aanwezigheid van dit SSL certificaat herkennen aan het groene slotje naast de url. Ook is het domein van GS4E ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel dat ervoor zorgt dat de 'bewegwijzering' van de website veiliger en betrouwbaarder is.

06 UW RECHTEN

Uw recht op inzage
U behoudt te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens die door GS4E zijn opgeslagen te raadplegen. U kunt hiervoor een e-mail sturen of GS4E bellen. U ontvangt dan een overzicht met uw persoonsgegevens.

Uw recht op correctie
Zijn uw gegevens onjuist? Of wilt u een wijziging aanbrengen? U behoudt altijd het recht om dit te laten rectificeren door GS4E. Uw gegevens betreffende de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de toegewezen url die u onderaan elke nieuwsbrief vindt.

Uw recht op overdracht
Wanneer u de door GS4E opgeslagen gegevens aan een andere partij wilt doorgeven, behoudt u altijd het recht op deze overdracht. GS4E is verplicht uw gegevens naar de door u aangegeven partij te sturen.

Uw recht om uw gegevens te laten wissen
Als u wilt dat uw gegevens niet langer door GS4E worden opgeslagen, is GS4E verplicht al uw gegevens te wissen.

Uw recht om een klacht in te dienen
U behoudt het recht om een klacht in te dienen bij de 'Autoriteit Persoonsgegevens', als u twijfels heeft over de manier waarop GS4E met uw gegevens omgaat.

Uw recht om het gebruik van gegevens stop te zetten (bezwaar)
Wanneer u niet wilt dat GS4E uw gegevens verzamelt en opslaat, heeft u het recht dit tegen te houden. Als u van dit recht gebruik wilt maken, kunt u dit aangeven via info@unknown-universityas.com. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. U kunt de pasfoto vervagen,
nummers op de bodem van het dossier en het ID- en BSN-nummer. GS4E streeft ernaar uw aanvraag binnen een week te beantwoorden.

07 VERPLICHTINGEN

GS4E verwerkt persoonsgegevens omwille van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. U kunt hierbij denken aan het aanbieden van diensten of producten van GS4E via e-mail. Uw gegevens worden nooit verkocht aan derden. De gegevens die overhandigd moeten worden, zijn
de minimaal noodzakelijke gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig voor het versturen van de nieuwsbrief. Als deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, kan GS4E de betreffende dienst niet aanbieden. Als GS4E uw persoonsgegevens met bovengenoemde partijen moet delen, bijvoorbeeld om (een van hun) diensten aan te bieden, zal altijd om uw toestemming worden gevraagd. GS4E behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens openbaar te maken wanneer deze wettelijk zijn toegestaan.
verplicht, of wanneer GS4E zijn rechten, eigendom of veiligheid moet beschermen. GS4E zal uw recht op privacy altijd respecteren.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op INFO@GS4E.COM